Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 5-6/2001 - Onkologia Opieka paliatywna

Spis treści / Contents

Postępy w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca
Progress in SCLC management
Jacek Jassem
Niedrobnokomórkowy rak płuca – postępy w leczeniu
Non-small cell lung cancer – therapeutic advances
Maciej Krzakowski
Rak piersi
Breast cancer
Tadeusz Pieńkowski, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Rak stercza: rozpoznanie i leczenie
Prostate cancer: diagnosis and treatment
Tomasz Chwaliński
Rak szyjki macicy (r.sz.m.)
Cervical carcinoma
Jan Zieliński
Raki jelita grubego – zarys problemów
Colorectal cancer – short overview of the problem
Marek P. Nowacki
Jatrogenne powikłania zakrzepowo-zatorowe u chorych na nowotwory: próby zapobiegania i sposoby leczenia
Iatrogenic thromboembolic complications in cancer patients: attempts of prevention and modalities of treatment
Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko
Trudności w leczeniu bólu nowotworowego – na podstawie literatury oraz 12-letnich doświadczeń Kliniki Opieki Paliatywnej w Poznaniu
Difficulties in cancer pain management – based on the literature and the 12 years of Palliative Care Service in Poznań experience
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Jacek Łuczak