Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 6/2002 - Onkologia Opieka Paliatywna II

Spis treści / Contents

Patomorfologiczne czynniki prognostyczne w raku piersi
Patomorphologic prognostic factors in breast carcinoma
Włodzimierz T. Olszewski
Postępy w chemicznym leczeniu chorych na raka piersi
Advances in chemotherapy of breast cancer
Tadeusz Pieńkowski
Hormonoterapia raka piersi
Hormonotherapy of breast cancer
Maciej Krzakowski
Zasady kwalifikacji i prowadzenia terapii radioizotopowej przerzutów nowotworowych do kości
Radioisotope therapy of cancer bone metastases
Maciej Bączyk
Morfina i inne opioidy w leczeniu bólu nowotworowego. Czym należy kierować się przy wyborze leczenia u pacjentów z bólem trudnym do uśmierzenia
Morphine and other opioids in the treatment of cancer pain. What factors to consider when choosing analgesics in patients with pain difficult to relieve
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Jacek Łuczak, Ewa Bączyk, Maciej Bączyk
Wyniszczenie nowotworowe – przegląd możliwości terapeutycznych
Cancer cachexia – review of therapeutic approaches
Marta Wysocka