Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3-4/2005 - ADHD

Spis treści / Contents

Model terapii psychopedagogicznej wspomagający rozwój dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)*
NTA model of psychopedagogic therapy (PT) supporting the development of children suffering from Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Irena Chądzyńska
Opis i analiza przypadku dziecka z uwzględnieniem rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczo-edukacyjnego*
Recognizing and solving the problems in education and upbringing of the children. description and analysis of a case
Irena Chądzyńska