Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna s1/2007 - wydanie specjalne

Spis treści / Contents

Znaczenie diagnostyki zakażeń wirusem HPV w profilaktyce raka szyjki macicy
Importance of the diagnosis of HPV infections in the prevention of cervical cancer
Joanna Świderska – s. 4-7
Doświadczenia własne w leczeniu kłykcin kończystych odbytu u pacjentów z obniżoną odpornością w przebiegu zakażenia HIV i zespołu AIDS – obserwacja 18 przypadków
Own experience in treatment of perianal warts in patients with immunodefficiency in course of HIV/AIDS-observation of 18 cases
Paweł Święcki, Małgorzata Kołodziejczak, Ewa Firląg-Burkacka, Andrzej Horban, Jacek Bierca – s. 8-12