Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2008

Spis treści / Contents

Wpływ Szkoły Rodzenia na subiektywną ocenę przygotowania teoretycznego i sprawnościowego do porodu
THE INFLUENCE OF PRENATAL CLASSES ON SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THEORETICAL AND PHYSICAL PREPARATION TO LABOR AMONG PREGNANT WOMEN
Aleksandra Stangret, Anna Cendrowska, Dariusz Szukiewicz, - s. 2-6
Przetoki odbytniczo-pochwowe – aktualne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Diagnosis and treatment for recto-vaginal fistulas
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Andrzej Maletka - s. 7-10
Wpływ leczenia niepłodności techniką rozrodu wspomaganego na zdrowotność populacji ludzkiej
Effect of the treatment of fertility with assisted reproduction technology on health of human population
Leopold Śliwa - s. 11-14