Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2011

Spis treści / Contents

Wiedza pacjentów na temat roli witaminy D w chemioprewencji raka jelita grubego
The patients knowledge about the role of vitamin D in chemoprevention of colorectal cancer
Konrad Wroński, Roman Bocian, – s. 36-41
Determinanty warunkujące satysfakcję z profilaktycznej endoskopii jelita grubego
Factors determining patients satisfaction with preventive large bowel endoscopy
Dariusz Bazaliński, Dorota Kaczmarska, Zdzisława Chmiel, Paweł Więch, Małgorzata Dereń – s. 42-50