Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2012

Spis treści / Contents

Argumenty potwierdzające możliwość neo-oogenezy w jajnikach dorosłych samic
Arguments for possibility of neo-oogenesis in adult female ovary
Leopold Śliwa – s. 23-26
Wrzód samotny odbytnicy – aktualne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Solitary rectal ulcer syndrome – current methods of diagnosis and treatment
Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Święcki – s. 27-29
Chirurgiczne leczenie olbrzymiego tłuszczaka piersi – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of giant breast lipoma – case report and review of literature
Konrad Wroński, Michał Tenderenda – s. 30-32
Leczenie choroby Mondora – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Treatment of Mondor’s disease – case report and review of literature
Konrad Wroński, Michał Tenderenda – s. 33-35