Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2012

Spis treści / Contents

Analiza sposobów ukończenia ciąży na podstawie preferencji ciężarnych oraz danych statystycznych z lat 2006-2010
The analisis of pregnancy termination based on pregnant women preferences and statistical data years 2006-2010
Sylwia Michałowska, Maciej Zalewski, Jerzy Heimrath, Jerzy Zalewski – s. 67-75
Nowotwory hormonozależne u kobiet
Hormone-dependent carcinomas in women
Anita Biela, Joanna Pacholska-Bogalska – s. 76-81
Chirurgiczne leczenie polipa pęcherzyka żółciowego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of gallbladder polyp – case report and review of literature
Konrad Wroński, Michał Tenderenda – s. 82-84