Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2018

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 53
Editorial by the Editor-in-chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 54
Praca oryginalna
Original paper
Analiza czynników wpływających na jakość życia osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Analysis of factors affecting the quality of life of patients with ulcerative colitis
Joanna Chrobak-Bień, Anna Gawor, Małgorzata Paplaczyk, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska – s. 57-70
Analysis of factors affecting the quality of life of patients with ulcerative colitis
Analiza czynników wpływających na jakość życia osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Joanna Chrobak-Bień, Anna Gawor, Małgorzata Paplaczyk, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska – s. 57-70
Opisy przypadków
Case reports
Uchyłek Meckela – rzadkie znalezisko podczas planowej operacji przepukliny pachwinowej
Meckel’s diverticulum: an unusual finding during inguinal hernioplasty
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska – s. 71-78
Meckel’s diverticulum: an unusual finding during inguinal hernioplasty
Uchyłek Meckela – rzadkie znalezisko podczas planowej operacji przepukliny pachwinowej
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska – s. 71-78
Brzuszna postać fibromatozy – opis przypadku, przegląd metod terapeutycznych
Abdominal desmoid-type fibromatosis – a case report and an overview of treatment options
Justyna Koszarska-Mirek, Jakub Orleański – s. 79-83
Abdominal desmoid-type fibromatosis – a case report and an overview of treatment options
Brzuszna postać fibromatozy – opis przypadku, przegląd metod terapeutycznych
Justyna Koszarska-Mirek, Jakub Orleański – s. 79-83
Praca poglądowa
Review paper
Operacje plastyczne i rekonstrukcyjne kanału odbytu
Plastic and reconstructive surgeries of the anal canal
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, , Piotr Diuwe – s. 84-89
Plastic and reconstructive surgeries of the anal canal
Operacje plastyczne i rekonstrukcyjne kanału odbytu
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, , Piotr Diuwe – s. 84-89
Nasi mistrzowie
Our masters
Profesor Edward Loth – Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata za sprawą doktora Ludwika Stabholza
Professor Edward Loth – Righteous Among the Nations thanks to doctor Ludwik Stabholz
Maria Ciesielska – s. 90-94