Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2020

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 1
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 2
Opis przypadku
Case report
Przezodbytowa mikrochirurgia endoskopowa – opis przypadku
Transanal endoscopic microsurgery – a case report
Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Jerzy Ogłuszka, Feliks Orchowski – s. 5-9
Transanal endoscopic microsurgery – a case report
Przezodbytowa mikrochirurgia endoskopowa – opis przypadku
Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Jerzy Ogłuszka, Feliks Orchowski – s. 5-9
Prace poglądowe
Review papers
Szerokie otwarcie kanału przetok podkowiastych i wysokich międzyzwieraczowych
Wide opening of the tract of horseshoe fistulas and high intersphincteric fistulas
Przemysław Ciesielski, , Małgorzata Kołodziejczak – s. 10-16
Wide opening of the tract of horseshoe fistulas and high intersphincteric fistulas
Szerokie otwarcie kanału przetok podkowiastych i wysokich międzyzwieraczowych
Przemysław Ciesielski, , Małgorzata Kołodziejczak – s. 10-16
Kosmetyczny aspekt operacji proktologicznych
Cosmetic aspect of proctological surgeries
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 17-21
Cosmetic aspect of proctological surgeries
Kosmetyczny aspekt operacji proktologicznych
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 17-21