Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2020

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 77
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 78
Prace poglądowe
Review papers
Szybka ścieżka onkologiczna (karta DiLO) w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy – „Wczesne wykrycie to przywrócone życie”
Fast-track cancer pathway (DiLO Card) in the diagnosis and treatment of colorectal cancer: ”Early detection saves lives”
Jadwiga Snarska, Dariusz Zadrożny, Jarosław Parfianowicz, Radosław Grabysa, Maciej Michalak, Grzegorz Kade – s. 81-85
Fast-track cancer pathway (DiLO Card) in the diagnosis and treatment of colorectal cancer: ”Early detection saves lives”
Szybka ścieżka onkologiczna (karta DiLO) w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy – „Wczesne wykrycie to przywrócone życie”
Jadwiga Snarska, Dariusz Zadrożny, Jarosław Parfianowicz, Radosław Grabysa, Maciej Michalak, Grzegorz Kade – s. 81-85
Opieka anestezjologiczna nad pacjentem zakwalifikowanym do laparotomii ze wskazań pilnych
Anaesthetic considerations for emergency laparotomy
Jacek Wadełek – s. 86-98
Anaesthetic considerations for emergency laparotomy
Opieka anestezjologiczna nad pacjentem zakwalifikowanym do laparotomii ze wskazań pilnych
Jacek Wadełek – s. 86-98
Fistulotomia z następową rekonstrukcją mięśni zwieraczy – wskazania, korzyści i pułapki metody
Fistulotomy followed by anal sphincter reconstruction – indications, benefits and pitfalls of the method
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Maja Gorajska-Sieńko, Magdalena Szczotko – s. 99-106
Fistulotomy followed by anal sphincter reconstruction – indications, benefits and pitfalls of the method
Fistulotomia z następową rekonstrukcją mięśni zwieraczy – wskazania, korzyści i pułapki metody
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Maja Gorajska-Sieńko, Magdalena Szczotko – s. 99-106
Opis przypadku
Case report
Perforacja jelita grubego podczas wykonywania kolonoskopii – rola anestezjologa w prowadzeniu pacjenta. Opis przypadku
Colon perforation during colonoscopy – the role of an anaesthesiologist in patient management. A case report
Jacek Wadełek – s. 107-117
Colon perforation during colonoscopy – the role of an anaesthesiologist in patient management. A case report
Perforacja jelita grubego podczas wykonywania kolonoskopii – rola anestezjologa w prowadzeniu pacjenta. Opis przypadku
Jacek Wadełek – s. 107-117
Historia medycyny
History of medicine
Antoni Tuchendler i Leon Plocker – twórcy polskiej powojennej szkoły gastrologicznej
Antoni Tuchendler and Leon Plocker – the founders of the Polish post-war gastrological school
Maria Ciesielska, Przemysław Ciesielski, – s. 118-122