Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2021

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 37
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 38
Opisy przypadków
Case reports
Przetoka okołoodbytnicza w przebiegu ropowicy krocza jako powikłanie samoistnego krwiaka pochewki mięśnia prostego brzucha – opis przypadku
Perianal fistula in perineal phlegmon as a complication of spontaneous rectus sheath hematoma. A case report
Maciej Marcinkowski, Przemysław Ciesielski – s. 97-101
Perianal fistula in perineal phlegmon as a complication of spontaneous rectus sheath hematoma. A case report
Przetoka okołoodbytnicza w przebiegu ropowicy krocza jako powikłanie samoistnego krwiaka pochewki mięśnia prostego brzucha – opis przypadku
Maciej Marcinkowski, Przemysław Ciesielski – s. 97-101
Przetoka jelitowa – kałowa po appendektomii – opis przypadku
Post appendectomy fistula of the cecum – case report
Alesia Venhura, Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Katarzyna Krasińska, Łukasz Sołtysiak – s. 102-105
Post appendectomy fistula of the cecum – case report
Przetoka jelitowa – kałowa po appendektomii – opis przypadku
Alesia Venhura, Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Katarzyna Krasińska, Łukasz Sołtysiak – s. 102-105
Appendektomia i operacja naprawcza przepukliny Amyanda z użyciem siatki polipropylenowej w prostym zapaleniu wyrostka robaczkowego techniką laparoskopową – opis przypadku
Appendectomy and mesh inguinal hernia repair in the treatment of Amyand’s hernia with appendicitis – a case report
Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Katarzyna Krasińska, Łukasz Sołtysiak, Alesia Venhura, Maciej Papierski – s. 106-109
Appendectomy and mesh inguinal hernia repair in the treatment of Amyand’s hernia with appendicitis – a case report
Appendektomia i operacja naprawcza przepukliny Amyanda z użyciem siatki polipropylenowej w prostym zapaleniu wyrostka robaczkowego techniką laparoskopową – opis przypadku
Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Katarzyna Krasińska, Łukasz Sołtysiak, Alesia Venhura, Maciej Papierski – s. 106-109
Historia medycyny
History of medicine
Kim był Eduard Pernkopf i jaka jest prawda o jego atlasie anatomicznym?
Who was Eduard Pernkopf and what is the truth about his anatomical atlas?
Maria Ciesielska – s. 110-114
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.