Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2022

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 45
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 46
Prace poglądowe
Review papers

Rak odbytu – multidyscyplinarny problem medyczny. Diagnostyka i leczenie
Anal cancer – a multidisciplinary medical challenge. Diagnosis and treatment
Daria Marcinkowska, Sławomir Glinkowski, Michał Spych – s. 49-57
Anal cancer – a multidisciplinary medical challenge. Diagnosis and treatment
Rak odbytu – multidyscyplinarny problem medyczny. Diagnostyka i leczenie
Daria Marcinkowska, Sławomir Glinkowski, Michał Spych – s. 49-57
Najnowsze trendy w leczeniu łagodnych chorób proktologicznych w odniesieniu do metod historycznych. Co się zmieniło? Co przetrwało?
Recent trends in the treatment of benign proctological diseases in relation to historical methods. What has changed? What has survived?
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 58-69
Recent trends in the treatment of benign proctological diseases in relation to historical methods. What has changed? What has survived?
Najnowsze trendy w leczeniu łagodnych chorób proktologicznych w odniesieniu do metod historycznych. Co się zmieniło? Co przetrwało?
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 58-69
Opisy przypadków
Case reports
Poporodowe uszkodzenie zwieraczy odbytu – szycie na zakładkę. Opis przypadku
Postpartum anal sphincter injury – overlap suturing. Case report
Szymon Głowacki, Katarzyna Krasińska, Alesia Venhura, Zbigniew Białczak – s. 70-73
Postpartum anal sphincter injury – overlap suturing. Case report
Poporodowe uszkodzenie zwieraczy odbytu – szycie na zakładkę. Opis przypadku
Szymon Głowacki, Katarzyna Krasińska, Alesia Venhura, Zbigniew Białczak – s. 70-73
Przesunięcie płatów skórno-podskórnych w celu zamknięcia niewygojonej rany po brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy – opis przypadku
Displacement of dermal-subcutaneous flaps to close an unhealed wound after abdominoperineal rectal amputation – a case report
Paweł Dutkiewicz, Marek Mazurek – s. 74-78
Displacement of dermal-subcutaneous flaps to close an unhealed wound after abdominoperineal rectal amputation – a case report
Przesunięcie płatów skórno-podskórnych w celu zamknięcia niewygojonej rany po brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy – opis przypadku
Paweł Dutkiewicz, Marek Mazurek – s. 74-78
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.