Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2023

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 61
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 62
Praca poglądowa
Review paper
Czy coś się zmieniło w diagnostyce i leczeniu inkontynencji? Możliwości terapeutyczne w świetle najnowszych doniesień
Has anything changed in the diagnosis and treatment of incontinence? Therapeutic options in the light of the latest reports
Małgorzata Kołodziejczak, , Przemysław Ciesielski, – s. 65-74
Has anything changed in the diagnosis and treatment of incontinence? Therapeutic options in the light of the latest reports
Czy coś się zmieniło w diagnostyce i leczeniu inkontynencji? Możliwości terapeutyczne w świetle najnowszych doniesień
Małgorzata Kołodziejczak, , Przemysław Ciesielski, – s. 65-74
Współczesne spojrzenie na anatomię mięśni zwieraczy odbytu i struktur towarzyszących
A contemporary perspective on the anatomy of anal sphincter muscles and related structures
Arkadiusz Kowalczyk, , Bogdan Ciszek, – s. 75-82
A contemporary perspective on the anatomy of anal sphincter muscles and related structures
Współczesne spojrzenie na anatomię mięśni zwieraczy odbytu i struktur towarzyszących
Arkadiusz Kowalczyk, , Bogdan Ciszek, – s. 75-82
A new fecal incontinence scoring on the horizon: Garg Incontinence Scores (GIS)
Nowa skala oceny nasilenia nietrzymania stolca na horyzoncie: Skala GIS (Garg)
Anshul Thakur, Evani Jain – s. 83-88
Opis przypadku
Case report
Znaczenie rehabilitacji mięśni zwieraczy i dna miednicy w powrocie do zdrowia pacjenta po urazie komunikacyjnym zwieraczy – opis przypadku
The role of sphincter and pelvic floor rehabilitation in the recovery of a patient after a road traffic sphincter injury – a case report
Znaczenie rehabilitacji mięśni zwieraczy i dna miednicy w powrocie do zdrowia pacjenta po urazie komunikacyjnym zwieraczy – opis przypadku – s. 89-98
The role of sphincter and pelvic floor rehabilitation in the recovery of a patient after a road traffic sphincter injury – a case report
Znaczenie rehabilitacji mięśni zwieraczy i dna miednicy w powrocie do zdrowia pacjenta po urazie komunikacyjnym zwieraczy – opis przypadku
Martyna Romanowska-Naimska, , Małgorzata Kołodziejczak – s. 89-98
Historia medycyny
History of medicine
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.