Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2024

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 1
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 2
Praca oryginalna
Original paper
Skuteczność wczesnej chirurgicznej redukcji napięcia taśmy załonowej w przypadkach pooperacyjnych zaburzeń czynności dna miednicy pod postacią zaburzeń mikcji**
Efficacy of early surgical loosening of TVT in short-term postoperative pelvic floor dysfunction in the form of voiding problems
Piotr Stec, Alex Slack – s. 5-11
Efficacy of early surgical loosening of TVT in short-term postoperative pelvic floor dysfunction in the form of voiding problems
Skuteczność wczesnej chirurgicznej redukcji napięcia taśmy załonowej w przypadkach pooperacyjnych zaburzeń czynności dna miednicy pod postacią zaburzeń mikcji**
Piotr Stec, Alex Slack – s. 5-11
Prace poglądowe
Review papers
Leczenie szczeliny odbytu – przegląd najnowszych doniesień
Treatment of anal fissure – a review of latest reports
Przemysław Ciesielski, , Małgorzata Kołodziejczak, – s. 12-17
Treatment of anal fissure – a review of latest reports
Leczenie szczeliny odbytu – przegląd najnowszych doniesień
Przemysław Ciesielski, , Małgorzata Kołodziejczak, – s. 12-17
Leczenie przetok odbytu – przegląd najnowszych doniesień 2023/2024
Treatment of anal fistula – a review of recent 2023/2024 reports
Małgorzata Kołodziejczak, , Przemysław Ciesielski, – s. 18-25
Treatment of anal fistula – a review of recent 2023/2024 reports
Leczenie przetok odbytu – przegląd najnowszych doniesień 2023/2024
Małgorzata Kołodziejczak, , Przemysław Ciesielski, – s. 18-25
Historia medycyny
History of medicine
Ścieżka kariery proktologa
Tomasz Kościński – s. 26-28
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.