Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2001

Spis treści / Contents

Pyłkowica – nie tylko alergiczne, sezonowe zapalenie błony śluzowej nosa
Pallinosis – this is not only seasonal allergic rhinitis
Anna Zawadzka-Krajewska - s. 2-6
Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu pierwotnej dyskinezji rzęsek – astma czy pierwotna dyskinezja rzęsek?
Diagnostic difficulties with recognizing of the primary ciliary dyskinesia
– asthma or primary ciliary dyskinesia?
Anna Zawadzka-Krajewska, Katarzyna Grzela, Wioletta Zagórska, Anna Sulikowska-Rowińska - s. 7-13
Pierwotna dyskinezja rzęsek (PCD)
Primary ciliary dyskinesia (PCD)
Anna Zawadzka-Krajewska, Wioletta Zagórska, Katarzyna Grzela, Marek Kulus - s. 14-18
Probiotyki – nowe, obiecujące zastosowania w terapii
Probiotics – new, hopefull uses in therapy
Marta Wysocka - s. 19-24
Padaczki odruchowe u dzieci
Reflex epilepsies in children
Małgorzata Leuenberger-Karczmarczuk, Krystyna Sidor, Andrea Horwath - s. 25-27
Obserwacje kliniczne niemowląt z siniczymi wadami serca przed i po wykonaniu u nich zespolenia systemowo-płucnego
Clinical observations in infants with cyanotic congenital heart malformations and after systemic to pulmonary arterial shunt
Maria Wróblewska-Kałużewska, Krzysztof Godlewski - s. 28-31
Wady układu oddechowego u dzieci hospitalizowanych w Klinice w latach 1999-2000
Congenital abnormalities of the respiratory tract in children hospitalized in Department of Pulmonology in 1999-2000
Renata Korzepska-Gawryluk, Jerzy Ziołkowski - s. 32-35
Częstość wad układu moczowego u niemowląt z zakażeniami układu moczowego
Frequency of urinary tract anomalies in infants with urinary tract infections
Agnieszka Szypowska, Elżbieta Oknińska-Hoffmann - s. 36-38