Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 2/2003

Spis treści / Contents

Ocena skuteczności i tolerancji powtórnej kuracji interferonowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B
The efficacy and tolerance of interferon retreatment in children with chronic hepatitis B
Izabela Szczygielska - s. 111-113
Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) u dzieci
Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) in children
Iwona Ignyś, Przemysław Mańkowski, Iwona Bączyk, Andrzej Jankowski - s. 114-117
Wartość laparoskopii w rozpoznawaniu i leczeniu zespołu Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser u dziewczynek
Laparoscopic value in diagnosis and treatment of Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndrom
Eryk Dłuski, Małgorzata Bańkowska, Jacek Lisawa, Zbigniew Surowiec - s. 118-120
Spondylometaphyseal dysplasia sutcliffe type (case report)
Beighton P., Kozlowski K. - s. 121-122
Zapobieganie alergii u dzieci z rodzin z dodatnim wywiadem atopowym
Prevention of alergy in children with family history of atopy
Marta Wysocka - s. 123-127
Trądzik zwyczajny – etiopatogeneza i leczenie
Acne vulgaris – etiology and treatment
Monika Serafin, Henryka Dąbrowska - s. 128-132
Zaparcia u dzieci
Constipation in children
Katarzyna Jończyk-Potoczna, Iwona Ignyś, Marian Krawczyński - s. 133-138
Rola profilaktyki w zaburzeniach odżywiania na przykładzie alergii pokarmowej i celiakii
The role of prophylactic in nutrition disorders in food allergy and coeliac disease
Jerzy Socha, Anna Stolarczyk, Piotr Socha - s. 139-142
Zasady prawidłowego żywienia dzieci w okresie poniemowlęcym
The principles of nutrition in early childhood
Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska, Jerzy Socha - s. 143-148