Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2006

Spis treści / Contents

Gęstość naczyniowa a wybrane cechy kliniczne i patologiczne w guzach typu neuroblastoma*
Vascular density and chosen clinico-pathological features in neuroblastoma
Ewa Iżycka-Świeszewska, Elżbieta Drożyńska, Robert Rzepko, Grażyna Kobierska-Gulida, Iwona Kardaś, Wiesława Grajkowska, Anna Balcerska, Kazimierz Jaśkiewicz - s. 62-65
Moczówka prosta – podstawowe informacje i opis przypadku
Diabetes inspidus – a basic information and case review
Posz Andrzej, Kowalski Michał - s. 66-59
Skuteczność szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w pierwszym roku życia u dzieci z rozpoznaną ostrą białaczką
Efficacy of immunization to hepatitis B during the first year of life in children with diagnosed acute leukemia
Kinga Rejner, Karolina Nędzi, Teresa Jackowska - s. 70-72
Z czego wynika powszechne występowanie alergii wśród dzieci?
What is the reason of common incidence of allergy among children?
Grażyna Swincow, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Anna Zawadzka-Gralec - s. 74-79