Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 4/2007

Spis treści / Contents

Występowanie Escherichia coli w płynach ustrojowych człowieka na przykładzie badań własnych
Occurrence of Escherichia coli in human systemic fluids on the basis of own research
Iwona Dzieńdziora-Frelich - s. 82-88
Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana genetycznie – wybrane aspekty
Genetic reasons of intellectual disability – chosen aspects
Robert Śmigiel, Agnieszka Stembalska - s. 89-96
Fizjologiczne podstawy działania leków przeciwpadaczkowych
Physiological aspects of antiepileptic drugs mechanism of action
Bartosz Godlewski, Karol Jastrzębski, Krzysztof Zapałowicz - s. 97-100