Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2010

Spis treści / Contents

Omdlenia u dzieci
SYNCOPES IN CHILDREN
Radosław Pietrzak, Bożena Werner, Izabela Janiec – s. 78-83
Omdlenia wazowagalne u dzieci
Vasovagal syncope in children
Izabela Janiec, Bożena Werner, Radosław Pietrzak – s. 84-86
Zastosowanie próby pionizacyjnej w diagnostyce omdleń u dzieci
Usefulness of tilt test in the diagnosis of syncope in children
Piotr Wieniawski, Bożena Werner, Katarzyna Gryszko – s. 87-92
Omdlenia kardiogenne u dzieci
Cardiac syncope in children
Agnieszka Tomik – s. 93-95
Omdlenia wazowagalne u 14-letniej dziewczynki
Vasovagal syncope in 14-year-old girl
Halszka Kamińska, Anna Piórecka-Makuła, Bożena Werner – s. 96-98
Nawracające omdlenia o podłożu psychogennym u nastolatki
Recurrent episodes of psychogenic pseudosyncope in teenage girl
Beata Kucińska, Bożena Werner – s. 99-101