Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 2/2011

Spis treści / Contents

Analiza żywienia, nawyków żywieniowych oraz aktywności ruchowej u dzieci we wczesnym wieku szkolnym w aspekcie prewencji chorób cywilizacyjnych układu krążenia
Analysis of nutrition, nutritional habits and physical activity in younger school children in relation to prevention of civilization diseases
Zbigniew Krenc,, Marzenna Wosik-Erenbek, – s. 23-27
Krew pępowinowa. Część druga – teraźniejszość
Cord blood. Part two – the present
Dariusz Boruczkowski, Katarzyna Pawelec, Anna Pieczonka, Piotr Michalski – s. 28-31
Źródła błędów przedlaboratoryjnych w diagnostyce zakażeń grzybiczych
Sources of pre-analytical errors in the diagnosis of mycological
Elżbieta Ochman, Maria Kozioł-Montewka, Barbara Podsiadło, Dorota Plewik, Małgorzata Kozioł – s. 32-36
Wartość badań chromatograficznych we wczesnym rozpoznaniu zaburzeń rozwojowych u dzieci na przykładzie autyzmu
The value of chromatographic research in early diagnosis of developmental disorders in children as an example of autism
Joanna Kałużna-Czaplińska, Ewa Socha, Jacek Rynkowski – s. 37-41
Kamica układu moczowego u dzieci
Urolithiasis in children
Anna Kamińska, Iwona Bieroza – s. 42-48
Hiperkalciuria – najczęstsze zaburzenie metaboliczne u dzieci z kamicą nerkową
Hypercalciuria – the most common metabolic abnormality in children with urolithiasis
Anna Kamińska, Iwona Bieroza – s. 49-52