Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 4/2011

Spis treści / Contents

Analiza czynników ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego
Analysis of risk factors of cerebral palsy
Agnieszka Milewska, Beata Anna Mileańczuk-Lubecka, Jan Kochanowski, Bożena Werner – s. 79-84
Obrażenia czaszkowo-mózgowe w populacji dziecięcej
Head injuries in the pediatric population
Łukasz Szarpak, Marcin Madziała – s. 85-89
Zastosowanie leczenia chelatującego w terapii przeładowania żelazem u dziewczynki z niedokrwistością Diamonda-Blackfana – opis przypadku
The use of chelation therapy in the treatment of iron overload in a girl with Diamond-Blackfan anemia – a case report
Michał Romiszewski, Sydonia Gołębiowska-Staroszczyk, Anna Adamowicz-Salach, Alicja Siwicka, Michał Matysiak – s. 90-94