` Nowa Pediatria 1/2014 • Czytelnia Medyczna BORGIS
Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2014

Spis treści / Contents

LARYNGOLOGIA
Prace poglądowe
Review papers
Wysiękowe zapalenie ucha – problem nadal aktualny
Otitis media with effusion – an actual problem
Elżbieta Niemczyk, Małgorzata Dębska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 3-7
Stany zagrożenia życia w ostrych zapaleniach krtani u dzieci – ocena epidemiologii i postępowania
Acute laryngitis in children, possible life-threatening infections – epidemiology and management
Krzysztof Ślączka, Lidia Zawadzka-Głos – s. 8-14
INNE PRACE
Opis przypadku
Case report
Trudności w rozpoznaniu cukrzycy 1 typu w praktyce pediatrycznej
Difficulties in the diagnosis of type 1 diabetes in pediatric practice
Izabela Rogozińska – s. 15-17
Prace poglądowe
Review papers
Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci
Children’s therapeutic education in diabetes type 1
Ewa Kobos, Mariola Pietrzak, Zofia Sienkiewicz – s. 18-26
Retinopatia wcześniaków – aktualna wiedza na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia
Retinopathy of prematurity – where are we now
Anna Gotz-Więckowska, Marta Pawlak, Janusz Gadzinowski – s. 27-30