Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2018

Spis treści / Contents

KARDIOLOGIA
Praca poglądowa
Review paper
Nowoczesna tomografia komputerowa w diagnostyce wybranych wad wrodzonych żył płucnych
Computed tomography in diagnostic management of selected pulmonary veins congenital malformations
Danuta Roik, Michał Brzewski, Bożena Werner – s. 3-7
Opis przypadku
Case report
Pięciomiesięczne niemowlę z całkowitym nieprawidłowym spływem żył płucnych – opis przypadku
5-month-old infant with total anomalous pulmonary venous return – case report
Agnieszka Pskit, Anna Piórecka-Makuła, Małgorzata Gołąbek-Dylewska, Danuta Roik, Bożena Werner – s. 8-12
INNE PRACE
Opis przypadku
Case report
Zastosowanie alteplazy w nebulizacji u pacjenta z plastycznym zapaleniem oskrzeli po operacji sposobem Fontana – opis przypadku
Use of inhaled alteplase in a patient with plastic bronchitis after Fontan procedure – a case report
Honorata Marczak, Agnieszka Strzelak, Teresa Bielecka, Agnieszka Szczukocka-Zych, Marek Kulus – s. 13-18
Praca oryginalna
Original paper
Profil pacjenta diagnozowanego w kierunku boreliozy na przykładzie pacjentów szpitala pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2013-2015
Profile of a patient diagnosed with lyme disease in the years 2013-2015 on the example of patients of the pediatric hospital Medical University of Warsaw
Małgorzata Badełek-Izdebska, Małgorzata Dębska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 19-23