Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 2/2018

Spis treści / Contents

KARDIOLOGIA
Praca poglądowa
Review paper
Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne zespołu Marfana w wieku rozwojowym
Diagnostic and therapeutic considerations in patients with Marfan syndrome
Małgorzata Ludzia, Ewa Smereczyńska-Wierzbicka, Bożena Werner – s. 27-31
Opis przypadku
Case report
Zespół Marfana u 7-letniej dziewczynki – opis przypadku
A 7-year-old girl with Marfan syndrome – a case study
Małgorzata Ludzia, Radosław Pietrzak, Bożena Werner – s. 32-35
INNE PRACE
Opis przypadku
Case report
Wrodzony niedobór biotynidazy o późnym początku – opis przypadku
Inborn biotinidase deficiency with late onset – a case report
Milena Lubowicz, Magdalena Łukasik, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak – s. 36-38
Praca oryginalna
Original paper
Wpływ czynników związanych z rodzicami na stan higieny i uzębienia dzieci i młodzieży
The effects of parental factors on child’s oral hygiene and dental status
Anna Pantelewicz, Paula Piekoszewska-Ziętek – s. 39-44