Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2019

Spis treści / Contents

Opis przypadku
Case report
Przewlekły kaszel jako główna manifestacja chłoniaka Hodgkina – opis przypadku
Chronic cough as the main manifestation of Hodgkin lymphoma – case report
Katarzyna Wójcicka, Andrzej Pogorzelski – s. 107-113
Praca oryginalna
Original paper
Analiza leczenia pacjentów zakażonych pałeczką Salmonella na Oddziale Pediatrycznym Warszawskiego Szpitala dla Dzieci
An analysis of the treatment of salmonella poisoning on the Paediatric Ward in the Children's Hospital in Warsaw
Agata Cichal, Agnieszka Wypych – s. 114-120