Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1-2/2021

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Epidemiologia wybranych chorób nowotworowych wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim w latach 2010-2019
Epidemiology of selected diseases cancer in children and adolescents in the Silesian Voivodeship in 2010-2019
Dariusz Góra, Natalia Figura, Marcin Gregor, Marta Olszar – s. 3-10
Praca poglądowa
Review paper
Arteterapia jako forma usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Art therapy as a form of improving children with cerebral palsy
Karolina Bagnowska, Marek Klimkiewicz – s. 11-16
Opis przypadku
Case report
Zakażenie OUN wywołane przez parechowirusy u dzieci poniżej 3. miesiąca życia – charakterystyka i przebieg zakażenia omówione na przypadkach
Central nervous system infection caused by human parechovirus in infants younger than 3 months – characteristics of the infection illustrated by clinical cases
Aleksandra Gajewska, Arkadiusz Goliszek, Aleksandra Olejnik – s. 17-21