Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3-4/2021

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Wykorzystanie Panelu FilmArray® Meningitis/Encephalitis w diagnostyce zakażeń ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
The use of the FilmArray® Meningitis/Encephalitis Panel in the diagnosis of central nervous system infections in children
Renata Wojtczuk – s. 27-31
Kaszel wybudzający dziecko
Child wake-up cough
Marek Pleskot – s. 32-35
Epidemiologia zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim w latach 2010-2019
Epidemiology of mental disorders among children and adolescents in the Małopolskie Voivodeship in 2010-2019
Dariusz Góra, Natalia Figura, Marcin Gregor, Bożena Luranc-Polmańska, Marta Olszar, Iwona Kudyba – s. 36-42