Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2001

Spis treści / Contents

Stan uzębienia dzieci 7-letnich leczonych we wczesnym dzieciństwie dietą eliminacyjną z powodu nadwrażliwości pokarmowej
The status of dentition in seven – year – old children with food allergy treated with an elimination diet in the early childhood
Grażyna Marczuk-Kolada - s. 3-7
Nowoczesne leczenie endodontyczne – sposoby opracowania kanału korzeniowego
Modern endodontic treatment – methods of canal root preparation
Małgorzata Kacprzak, Marta Drabarczyk-Nasińska - s. 8-10
Nowoczesne leczenie endodontyczne – materiały i metody wypełniania kanału korzeniowego
Modern endodontic treatment – root canal filling materials and methods of root canal obturation
Marta Drabarczyk-Nasińska, Małgorzata Kacprzak - s. 11-14
Zastosowanie metody PCR do identyfikacji paciorkowców z grupy mutans
Identification of mutans streptococci by PCR method
Izabela Strużycka, Anna Skoczyńska, Katarzyna Rucińska - s. 15-18
Przydatność zdjęcia pantomograficznego w rozpoznawaniu osteoporozy na podstawie piśmiennictwa
Pantomography in the detection of osteoporosis – a review
Bogna Drozdzowska, Aleksandra Michno, Mariusz Michno, Krzysztof Dąbrówka - s. 19-21
Moduł Young´a i wytrzymałość na ściskanie wybranych materiałów do odbudowy zębów bocznych. Badania porównawcze i modelowe
Young´s modulus and compressive strength of chosen posterior restoratives. Comparison and model analysis
Witold Bojar, Wiesław Chladek, Andrzej Karczewicz,Wiesław Kobyłecki - s. 22-27
Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Dokumentacja zabiegowa
Clinical dental performance in general anaesthesia. Anaesthesia documents
Marek Bladowski - s. 28-40
Obserwacje dotyczące stosowania preparatu Skinsept oral we wspomagającym leczeniu zapalenia przyzębia – w fazie przyczynowej oraz po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu
Observations about the Skinsept oral application in the treatment of periodontitis – during initial phase of treatment and after periodontal surgical procedures
Małgorzata Nędzi-Góra, Renata Górska, Marcin Kacprzak - s. 41-46
Ocena aktywności alfa-amylazy w obecności wybranych materiałów stosowanych w uzupełnianiu twardych tkanek zęba, badanie in vitro – doniesienie wstępne
Evaluation of in vitro activity of alpha – amylase enzyme in presence of chosen materials used for restoration of tooth hard tissues. Initial report
Gabriela Cyprysiak, Anna Marczak-Wojtyńska, Wiesław Tadeusiak - s. 47-48
Wpływ głębokości kieszonki przyzębnej na mikroflorę pacjenta z zapaleniem przyzębia dorosłych
The influence of periodontal pockets depth on periodontal microflora in patients with adult periodontitis
Maciej Zaremba, Monika Borakowska, Agnieszka Dolegacz, Renata Górska, Joanna Juskowa - s. 49-51
Rola białka morfogenetycznego kości 6 (BMP-6) w regulacji różnicowania i dojrzewania tkanek w morfogenezie
The role of bone morphogenetic protein -6(BMP-6) in regulation of differentiation and maturation during morphogenesis
Andrzej Wojtowicz, Katarzyna Kossowska, Jolanta Malejczyk - s. 52-55
Zastosowanie płukanek zawierających GM-CSF w leczeniu ciężkich zapaleń błony śluzowej jamy ustnej
GM-CSF mouthrinses in the treatment of severe oral mucositis. A pilot study
C. Bez, F. Demarosi, A. Sardella, G. Lodi, V.G. Bertolli, C. Annaloro, L. Rimondini, S.R. Porter, A. Carrassi - s. 56-57