Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 4/2001

Spis treści / Contents

Prognozowanie występowania próchnicy u dzieci w oparciu o wieloaspektowa analizę czynników ryzyka – część I
Prognosing of dental caries prevalence in children on the basis of multiple analysis of risk factors – part I
Joanna Szczepańska - s. 3-11
Ocena stanu higieny jamy ustnej i uzębienia u dzieci warszawskich w wieku od 3 do 7 roku życia
Assessment state of oral hygiene and of dention in children aged 3-7 living in Warsaw
Dorota Olczak-Kowalczyk - s. 13-21
Zagrożenia wynikające z nadmiernej podaży fluoru
Dangers connected with excessive supply of fluorine. A review
Ewa Dąbrowska, Maria Balunowska, Rafał Letko - s. 22-27
Zmiany w uzębieniu dziewcząt z zespołem Turnera
The changes in dentition in girls with Turner Syndrome
Maria Danuta Pospieszyńska - s. 28-30
Erozja zębów
Dental Erosion
Stephen J. Moss - s. 31-32
Problem higieny jamy ustnej widziany wczoraj i dziś
Oral hygiene in the past and nowadays
Ewa Bałczewska, Jadwiga Marat - s. 33-37
Stan i potrzeby lecznicze przyzębia osób dorosłych w wieku 35-44 lat, zamieszkałych w regionie warszawskim – badania porównawcze
Periodontal status and treatment needs of 35-44 years old population living in the region of Warsaw – comparison study
Wojciech Popowski, Paweł Plakwicz, Piotr Wieczorek,Piotr Wychowański, Barbara Juszczyk-Popowska - s. 38-42
Występowanie Trichomonas tenax i stan jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu nerki
The prevalence of trichomonas tenax and oral health in patients with renal transplantation
Anna Grzegorczyk-Jaźwińska, Danuta Cielecka, Joanna Juskowa,Monika Borakowska-Siennicka, Anna Gierczak,Urszula Ołdakowska-Jedynak, Monika Turkowicz - s. 43-45
Nowoczesne metody leczenia recesji dziąseł – przegląd piśmiennictwa
New methods of gingival recession treatment – a literature review
Marcin Kacprzak - s. 46-48