Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2002

Spis treści / Contents

Uszczelnianie zębów trzonowych mlecznych u dzieci 3-letnich jako metoda profilaktyki próchnicy
Sealing primary molar teeth for 3-years old children as the method of caries prevention
Agnieszka Wal Anna Sosnowska-Boroszko, Anna Kochanek, Agnieszka Kryńska, Anita Grudzień, Magdalena Zakrzewska, Joanna Drózd, Joanna Osiejuk, Aleksandra Sołtan - s. 51-54
Wstępna ocena działania lakierów w profilaktyce próchnicy u dzieci 12-letnich
An initial evaluation of the effectiveness of different varnishes in caries prevention of 12 years old children population
Joanna Klepacka, Magdalena Choromańska, Wanda Stokowska - s. 55-57
Chemomechaniczne opracowywanie ubytków – prezentacja systemu Carisolv
Chemo-mechanical treatment of carries lesions – a demonstration of the Carisolv system
Sławomir Renk, Leszek Ilewicz, Tomasz Kupka, Małgorzata Skucha-Nowak, Marta Tanasiewicz - s. 58-62
Czy istnieje potrzeba profilaktycznego zabezpieczania pacjentów młodocianych tymczasowymi protezami ruchomymi? Praktyczne uwagi z rocznych obserwacji własnych
What is the preventive need of young patients provided with temporary mobile prosthetic supplements? Practical remarks under 1-year observations
Marta Tanasiewicz, Tomasz Kupka, Justyna Kalacińska, Barbara Śliż, Mariusz Wiśniewski - s. 63-68
Ocena stomatologicznych potrzeb leczniczych dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej
Evaluation of dental treatment necessities of handicapped children who attend to the school of special education
Aneta Adamowicz, Maciej Kaczmarek - s. 69-70
Torbiele zastoinowe ślinianki podjęzykowej leczone w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Poznaniu w latach 1990-2000
The stagnant cysts of sublingual salivary gland treated in the Stomatological Surgery Division of the Institute of Stomatology of the Medical Academy in years 1990-2000
Patryk Szubert, Jerzy Sokalski - s. 71-72
Zmiany wartości wskaźnika krwawienia dziąseł SBI i stycznej płytki bakteryjnej API podczas zabiegów stosowanych w profilaktyce indywidualnej
The values changes of indices sulcus bleeding index SBI and approximal plaque index API during procedures applied in indyvidual prophylaxis
Katharina Witt-Pawlowski, Maria Pietrzyk - s. 88-92
Diagnozowanie grzybicy jamy ustnej przy pomocy testów Candida ID firmy Bio-Merieux
Diagnosis of the oral cavity candidosis with Bio-merieux candida id test
Ewa Borys, Renata Stawicka-Wychowańska, Maciej Nowak - s. 93-95
Rola antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1ra) w zapaleniu przyzębia
The role of interleukin-1 receptor antagonist (IL-1ra) in periodontal disease
Anna Maria Wasilewska, Sylwia Małgorzata Słotwińska - s. 96-98
Ocena stanu tkanek przyzębia i potrzeb leczniczych u chorych po przeszczepieniu serca
The evaluation of periodontal tissues and treatment needs in patients after heart transplantation
Marta Kurzeja, Ewa Grabowska, Monika Grabowska, Maria Kostro, Katarzyna Sierawska, Jan Kowalski - s. 99-104