Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 4/2002

Spis treści / Contents

Ocena stanu uzębienia i potrzeb leczniczych dzieci objętych programem profilaktycznym „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”
Evaluation of dentition and treatment needs in children participating in the „Happy Smile, Happy Future” prophylactic program
Małgorzata Daszkowska, Beata Lubowiedzka, Beata Szydłowska, Magdalena Wochna-Sobańska - s. 168-171
Frekwencja i intensywność próchnicy u osób z zespołem Turnera, z różnymi aberracjami chromosomu X
Caries frequency and prevalence in Turner syndrome with varius aberration of chromosome X
Aida Kusiak, Jadwiga Sadlak-Nowicka, Janusz Limon - s. 172-176
Kliniczna ocena przylegania brzeżnego wypełnień kompozytowych założonych do ubytków w zębach tylnych
The investigation of marginal adaptation of posterior resin composites
Dorota Gajdzik-Plutecka - s. 177-187
Kliniczna ocena zastosowania Ca(OH)2, w postaci ćwieków dokanałowych, w leczeniu endodontycznym zainfekowanych kanałów korzeniowych
Clinical evaluation of Ca(OH)2 points used in the infected root canals treatment
Halina Kurek, Sebastian Mazur, Katarzyna Brus-Sawczuk, Ewa Zakrzewska-Pysz, Maciej Krynicki - s. 188-194
Nowoczesne leczenie endodontyczne – metody wizualizacji kanału korzeniowego i tkanek okołowierzchołkowych oraz sposoby pomiaru długości roboczej kanału
Modern endodontic treatment – methods of root canal and periapical tissue visualization and methods of canal length estimation
Małgorzata Kacprzak, Marta Drabarczyk-Nasińska - s. 195-198
Stan przyzębia i higieny jamy ustnej u kobiet ciężarnych
The periodontal status and oral hygiene of pregnant women
Monika Borakowska-Siennicka - s. 199-203
Patogenny wpływ stresu na narząd żucia
Pathogenic influence of stress on the masticatory system
Anna Maria Wasilewska, Sylwia Małgorzata Słotwińska - s. 204-206
Złuszczające zapalenie dziąseł – rozpoznanie i różnicowanie
Desquamative gingivitis – differential diagnosis
Ewa Grabowska, Katarzyna Charazińska-Carewicz - s. 207-213