Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2003

Spis treści / Contents

Wpływ różnych aspektów higieny jamy ustnej na występowanie próchnicy u dzieci w okresie poniemowlęcym
The influence of different aspects of oral hygiene on dental caries prevalence in children in postinfancy period
Joanna Szczepańska - s. 4-9
Wstępna ocena kliniczna materiału kompozytowego SDI WAVE
Preeliminary clinical assessment of the composit material SDI WAVE
Teresa Bachanek, Krystyna Mierzwińska, Renata Chałas, Bożena Tarczydło, Marlena Madejczyk, Iwona Grajewska - s. 10-11
Odległa ocena leczenia endodontycznego zębów stałych z nie zakończonym rozwojem korzenia u dzieci po urazach mechanicznych
Long-term evaluation of endodontic treatment in permanent teath with incompletely formed roots after traumatic injuries
Renata Milewska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz - s. 12-15
Urazowe uszkodzenia zębów u pacjentów leczonych w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie w latach 1992-2002
Prevalence of traumatic dental injuries among children in 1992-2002 years, in Pediatric Dentistry Department, Medical University of Warsaw
Michał Sobczak, Aleksander Remiszewski - s. 16-20
Ocena częstości występowania zaburzeń czynnościowych narządu żucia w grupie studentów stomatologii – w badaniach porównawczych*
Incidence of temporomandibular disorders – parafunctions and dysfunctions in dental students – the comparative studies
Krystyna Rusiniak-Kubik, Jolanta Nawrocka-Furmanek, Piotr Zubrzycki, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Jolanta Kostrzewa-Janicka, Tomasz Godlewski - s. 21-26
Nowoczesne metody diagnostyki próchnicy zębów
The modern methods of dental caries diagnosis
Agnieszka Nowosielska, Agnieszka Marciniak, Ewelina Zawadzka - s. 27-32
Etiologia i czynniki modyfikujące erozję zębów
Etiology and modifying factors of dental erosion
Ewa Rusyan - s. 33-36
Stan błony śluzowej i przyzębia u pacjentów przed i po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
The status of oral mucosa and periodontium before and after hematopoetic cell transplantation
Anna Grzegorczyk-Jaźwińska, Ewa Karakulska-Prystupiuk, Renata Górska, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Irena Kozak - s. 37-43
Zależność pomiędzy polimorfizmem (A+49G) w obrębie pierwszego egzonu genu dla CTLA-4, a występowaniem i fenotypem liszaja płaskiego
Association of the (A+49G) exon 1 CTLA-4 gene polymorphism with oral lichen planus prevalence and phenotype
Ewa Grabowska, Renata Górska, Katarzyna Charazińska-Carewicz - s. 44-48
Rola czynnika martwicy nowotworów (TNF) i jego receptorów w zapaleniu przyzębia na podstawie piśmiennictwa
The role of tumor necrosis factor (TNF) and TNF receptors in periodontal disease
Anna Maria Wasilewska, Sylwia Małgorzata Słotwińska - s. 49-51