Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2004

Spis treści / Contents

Analiza morfologiczna zębiny zębów nadliczbowych i dodatkowych
Morphological Analysis of Dentin of the supernumerary and additional teeth
Piotr Wychowański, Andrzej Wojtowicz, Renata Stawicka-Wychowańska, Wojciech Roszkowski, Emil Kalinowski - s. 3-6
Natężenie bólu podczas opracowania ubytków próchnicowych metodą abrazji powietrznej w subiektywnej ocenie pacjentów. Doniesienie wstępne
Growing pain while preparing dental caries using air abrasion method in subjective patient´s opinion. Introductory coverage
Bartosz Jadczyk, Jerzy Piotr Szumiłowicz - s. 7-10
Analiza opieki stomatologicznej u pacjentów Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
Evaluation of dental care concerning patients of Public Psychiatric Hospital
Arkadiusz Dziedzic - s. 11-16
Przyczyny usuwania zębów stałych u mieszkańców Warszawy i okolic. Badanie porównawcze
The reasons for extraction of permament teeth in inhabitants from Warsaw and neighbourhood. Comparative research
Ewa Jankowska-Antczak, Dominika Szostak, Andrzej Wojtowicz - s. 17-19
Rehabilitacja nerwu językowego z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych z jonowym rezonansem cyklotronowym – doniesienie wstępne
Lingual Nerve Rehabilitation with use of a slow alternating magnetic field a preliminary report
Michał Lesiakowski, Krystyna Opalko, Magdalena Sroczyk, Agnieszka Piechowicz-Lesiakowska - s. 20-23
Kliniczna i radiologiczna ocena podłoża protetycznego oraz wskazań do jego przedprotetycznej korekty*
Clinical and radiological assesment of denture bearing area and indications for preprosthetic correction
Maciej Siedlecki, Jolanta Nawrocka-Furmanek, Krystyna Rusiniak-Kubik, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - s. 24-27
Wybielanie zębów w opinii nauczycieli akademickich
Tooth whitening in the opinion of academic teachers
Franciszek Szatko, Elżbieta Dybiżbańska, Paweł Wiśniewski, Maria Wierzbicka - s. 28-32
Oczekiwania estetyczne pacjentów ortodontycznych. Leczenie wielospecjalistyczne
Esthetic expectations of orthodontic patients. Multidisciplinary treatment
Joanna Janiszewska-Olszowska, Katarzyna Król, Barbara Wędrychowska-Szulc - s. 33-34
Zastosowanie preparatu Emdogain w leczeniu chirurgicznym zapalenia przyzębia
The use of Emdogain in the surgical treatment of periodontitis
Ewa Iwanicka-Grzegorek, Elżbieta Dybiżbańska, Stanisław Żmuda - s. 35-37
Kompleksowe leczenie uogólnionego agresywnego zapalenia przyzębia: opis przypadku. Część I
Complex treatment of generalized aggressive periodontitis: a case report. Part I
Małgorzata Nędzi-Góra, Maciej Czerniuk, Renata Górska - s. 38-42
Histatyny – białka ślinowe bogate w histydynę
Histatins – histidine-rich salivary proteins
Wojciech Kamysz, Marcin Okrój, Jerzy Łukasiak, Anna Kędzia - s. 43-45