Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2005

Spis treści / Contents

Experience of a systemic fluoride prevention of caries among children of Belarus
Tamara Terekhova, Tatyana Popruzhenko, Natalia Shakovets - s. 3-6
Ocena wpływu lizaków bezcukrowych na wartość pH śliny
The influence of sugar-free lollipops on pH value of saliva
Agnieszka Bruzda-Zwiech, Małgorzata Daszkowska, Magdalena Wochna-Sobańska - s. 7-10
Ocena skuteczności lakieru fluorowego „Duraphat” w profilaktyce próchnicy u dzieci z uzębieniem mlecznym – badania półtoraroczne*
Efficiency of fluoride varnish „duraphat” in caries profilaction in children with deciduous teeth – one and a half year study*
Iwona Sobiech, Aleksander Remiszewski - s. 11-17
Ocena kliniczna materiału ELS w opinii studentów i lekarzy
The assessment of ELS material in student´s and doctor´s opinion
Maria Cieszko-Buk, Krystyna Kamińska, Małgorzata Klichowska-Palonka, Barbara Emeryk, Ilona Wójcik-Chęcińska - s. 18-20
Kliniczna ocena wypełnień z materiału Compoglass Flow po 5 latach
Clinical assessement of Compoglass Flow restorations after 5 years
Mirosława Kasiak, Zofia Sozańska, Irena Bujwid-Jagielska - s. 21-23
Porównanie dwóch postaci kleju tkankowego TachoComb i Tissucol w zapobieganiu krwawień poekstrakcyjnych u chorych na hemofilię i chorobę von Willebranda
Comparison of two forms of fibrin glue TachoComb and Tissucol in postextractional hemorrhagr in patients with haemophilia and von Willebrand disease
Bogumił Lewandowski - s. 24-29
Badania kliniczne i ocena stanu jamy ustnej u dziec i z krzywicą i niedoczynnością przytarczyc
Clinical research of the condition and evaluation of the oral cavity among children with rickets and hypoparathyroidism
Aleksander Remiszewski, Jadwiga Janicha, Maria Wacińska-Drabińska, Dorota Olczak-Kowalczyk, Iwona Bolc - s. 30-32
Protetyczna rehabilitacja pacjentów z osteoporozą – opis przypadków
Prosthetic rehabilitation of patients with osteoporosis. A clinical report.
Iwona Weimert, Krystyna Rusiniak-Kubik, Zbigniew Kucharski, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - s. 33-36
Utwór muzyczny Patiens meus – komponent PAR (Programu Audioprofilowania Relaksacyjnego) RELAKSIS w niwelowaniu reakcji stresowej
Patiens meus music work – a component of the RELAKSIS Audioprofile Relaxation Programme (ARP) in reducing the stress reaction
Jacek M. Bednarski, Marcin Kulski - s. 37-40
Halitosis – etiologia, klasyfikacja i epidemiologia na podstawie piśmiennictwa
Halitosis – etiology, classification and epidemiology on the basis of current literature
Joanna Kępa-Prokopienko, Ewa Iwanicka-Grzegorek, Joanna Michalik - s. 41-44
Stan przyzębia u osób z halitozą ustną
Periodontal status of the patients suffering from oral halitosis
Ewa Iwanicka-Grzegorek, Elżbieta Pierzynowska, Joanna Michalik - s. 45-49
Potencjalny związek pomiędzy chorobą przyzębia a hiperlipidemią – na podstawie piśmiennictwa
Potential relationship between periodontitis and hiperlipidemia – literature review
Agnieszka Dolegacz-Bączkowska - s. 50-52