Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2008

Spis treści / Contents

Wpływ wybranych preparatów na remineralizację zmian erozyjnych szkliwa
The effect of selected formulations on remineralization of enamel erosions
Agnieszka Mielczarek, Marcin Aluchna, Anna Kwiatkowska - s. 34-38
Porównanie wiedzy studentów stomatologii i pacjentów na temat wybranych chorób jamy ustnej
Comparison of the dentistry students and patients knowledge about selected oral diseases
Ewa Iwanicka-Grzegorek, Joanna Michalik, Edyta Gronowska - s. 39-44
Wpływ stosowania środków wybielających na powstawanie zmian erozyjnych szkliwa
The effect of tooth whitening procedure on susceptibility of enamel to acid erosion
Agnieszka Mielczarek, Anna Kwiatkowska, Izabela Strużycka, Mirosław Kwaśny - s. 45-48
Przyczyny odklejania się zamków ortodontycznych, użytych podczas zabiegów chirurgicznego odsłaniania zębów zatrzymanych. Ocena skuteczności leczenia chirurgiczno-ortodontycznego przy zastosowaniu tej metody leczenia
The reason for detachment of orthodontic brackets, used for the surgical unveiling of impacted teeth. The evaluation of chirurgical and orthodontic treatment efficiency while using this method
Wojciech Popowski, Piotr Wesołowski, Małgorzata Zadurska, Karolina Tomera, Michał Jonasz, Kamila Wróbel, Łukasz Puchta - s. 49-53
Fluorescencyjne metody diagnostyki stomatologicznej w świetle piśmiennictwa i obserwacji własnych
Fluorescence methods of dental diagnosis in the light of literature and own observations
Agnieszka Mielczarek, Mirosław Kwaśny, Maksymilian Włodarski - s. 54-57
Ocena stanu błony śluzowej u pacjentów w wieku rozwojowym po przeszczepieniu nerki lub wątroby
Status of the oral mucosa in patients in development age after liver and kidney transplants
Dorota Olczak-Kowalczyk, Joanna Pawłowska, Ewa Śmirska, Małgorzata Syczewska , Ryszard Grenda - s. 58-64
Ocena częstości występowania liszaja płaskiego (OLP) u pacjentów z cukrzycą
Prevalence of oral lichen planus in diabetes mellitus
Marta Jaruchowska, Renata Węgrzyn, Magdalena Kuczyńska, Anna Jasińska, Olga Androsz-Kowalska, Jarosław Krajewski, Krystyna Jedynasty, Edward Franek - s. 65-69
Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit
Oral mucosa in patients with non-specific inflammatory bowel disease
Olga Androsz-Kowalska, Agata Gieorgijewska, Ewa Prokopowicz, Lidia Hryniewiecka, Ewa Bujak, Magdalena Kamińska, Agnieszka Gawrońska, Izabella Łazowska-Przeorek, Małgorzata Okulewicz, Piotr Albrecht, Andrzej Radzikowski - s. 70-74