Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 4/2009

Spis treści / Contents

Ocena porównawcza wykorzystania fluorescencji różnicowej i systemu ICDAS II w diagnostyce próchnicy – badania in vitro
The essesment of differential fluorescence method in caries diagnosis – in vitro study
Agnieszka Mielczarek, Mirosław Kwaśny, Anna Kwiatkowska, Maksymilian Włodarski - s. 103-107
Ocena satysfakcji z leczenia przez pacjentów poddanych zabiegom ortognatycznym
Estimation of treatment outcomes by patients undergone orthognatic procedures
Konrad Walerzak, Michał Szałwiński, Piotr Piekarczyk, Dominik Tomasik, Janusz Piekarczyk - s. 108-111
Ponowne leczenie endodontyczne drugiego przedtrzonowca szczęki z wykorzystaniem ultradźwięków i mikroskopu stomatologicznego
Retreatment of second premolar tooth use ultrasonic equipment and dental microscope
Katarzyna Dudzik, Ewa Iwanicka-Grzegorek - s. 112-116
Antybakteryjne peptydy ślinowe – na podstawie piśmiennictwa
Salivary antimicrobial peptide – literature review
Sylwia Chroma, Ewa Iwanicka-Grzegorek - s. 117-121
Lampy polimeryzacyjne stosowane w stomatologii – rodzaje, zastosowanie i mechanizm polimeryzacji
Light curing units used in the dentistry – kinds, application and mechanism of the polymerization
Katarzyna Dudzik, Ewa Iwanicka-Grzegorek - s. 122-127
Ocena wskaźnika wypływu płynu dziąsłowego u kobiet palących nikotynę
Evaluation of Sulcus Fluid Flow Rate in female nicotine smokers
Danuta Moś, Ewa Ogłodek - s. 128-131
Patologiczne migracje zębów. Epidemiologia i etiologia – przegląd piśmiennictwa
Pathologic tooth migration. Epidemiology and etiology – review of the literature
Magdalena Dragan, Renata Górska - s. 132-134