Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2012

Spis treści / Contents

Ocena powierzchni materiałów złożonych po zastosowaniu wybranych systemów polerujących
The efficacy of surface quality of resin composites after polishing with various finishing procedures
Anna Grzebyta, Edyta Ciok, Agnieszka Mielczarek – s. 39-44
Zaburzenie narządu żucia u dzieci i młodzieży – na podstawie piśmiennictwa
Disturbances of masticatory system at children and adoloscents – on the basis of literature
Katarzyna Szwedzińska, Joanna Szczepańska – s. 45-49
Osteoporoza – Bisfosfoniany – Dentysta. Część II
Osteoporosis – Bisphosphonate – Dentist. Part II
Agata Zdziemborska, Katarzyna Deszczyńska, Michał Fidecki – s. 50-53
Ekstruzja ortodontyczna u pacjentki chorej na sarkoidozę – opis przypadku
Orthodontic extrusion of a patient suffering from sarcoidosis – a case report
Aneta Grzesiuk, Maria Mielnik-Błaszczak – s. 54-57
Dysplazja zębiny typu I – opis przypadku
Dentin dysplasia type I – a case report
Izabela Tkacz, Maria Mielnik-Błaszczak, Elżbieta Pels, Jerzy Błaszczak – s. 58-63
Zastosowanie testów diagnostyki mikrobiologicznej u pacjentów z chorobą przyzębia
Microbiological diagnostic tests in the treatment of patients with periodontal disease
Agnieszka Osmólska-Bogucka – s. 64-68
Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków
Dental care In prevention and therapy of relapsing nephritic syndrome in children. Two cases report
Dorota Olczak-Kowalczyk, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Anna Piróg, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Maria Roszkowska-Blaim – s. 69-74
Stan jamy ustnej u pacjentów z zawałem serca oraz ze stabilną dławicą piersiową
Oral health status in patients with myocardial infarction and patients with stable angina
Monika Włosowicz, Beata Wożakowska-Kapłon, Renata Górska – s. 75-79
Praca naukowa w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Część III
Maria Szpringer-Nodzak, Lucyna Augustyniak, Jadwiga Janicha, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 80-83
Habilitacje, doktoraty i wydawnictwa w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Część IV
Maria Szpringer-Nodzak, Lucyna Augustyniak, Jadwiga Janicha, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 84-85