Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2020

Spis treści / Contents

Prace poglądowe
Review papers
Wpływ ultradźwięków pulsacyjnych o niskim natężeniu na przebieg leczenia ortodontycznego
The influence of low-intensity pulsed ultrasound on orthodontic treatment
Marcel Firlej, Ewa Firlej, Agata Micker, Katarzyna Cieślińska, Aneta Olszewska, Anna Szponar-Żurowska, Barbara Biedziak – s. 3-9
Zapalenie przyzębia u kobiet ciężarnych z cukrzycą i jego kliniczne implikacje – problem wielodyscyplinarny. Przegląd piśmiennictwa
Periodontitis in pregnant women with diabetes and its clinical implications – a multidisciplinary problem. Review
Joanna Waligóra, Maria Chomyszyn-Gajewska, Jolanta Pytko-Polończyk – s. 10-14
Opis przypadku
Case report
Fluoryzacja dogłębna w profilaktyce i leczeniu próchnicy: stosowanie preparatu Tiefenfluorid® junior u dzieci. Opisy przypadków
Deep penetration fluoridation for caries prevention and treatment: the use of Tiefenfluorid® junior in children. Case reports
Swietłana Kozaczuk – s. 15-25
Deep penetration fluoridation for caries prevention and treatment: the use of Tiefenfluorid® junior in children. Case reports
Fluoryzacja dogłębna w profilaktyce i leczeniu próchnicy: stosowanie preparatu Tiefenfluorid® junior u dzieci. Opisy przypadków
Swietłana Kozaczuk – s. 15-25
Przegląd systematyczny
Opiekun dziecka jako sprawca urazu nieprzypadkowego w obrębie uzębienia. Część I. Identyfikacja zjawiska w aspekcie środowiskowym
Child-caregiver as the perpetrator of a non-accidental dental trauma. Part I. Phenomenon identification in the environmental aspect
Beata Godowska, Joanna Zemlik, – s. 26-30