Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2022

Spis treści / Contents

Opis przypadku/Case report
Rzadka lokalizacja młodzieńczego beleczkowatego włókniaka kostniejącego – opis przypadku
Rare location of the juvenile trabecular ossifying fibroma – a case report
Edyta Jaworska, Agata Cyran, Paweł J. Zawadzki, Paweł Sawicki, Wojciech Poniewierski – s. 89-93
Prace poglądowe/Review papers
Opieka stomatologiczna nad pacjentem z grupy ryzyka martwicy kości szczęk w gabinecie stomatologicznym
Dental care for a patient at risk of osteonecrosis of the jaws in a dental practice
Łukasz Słowik, Aleksy Nowak, Maciej Okła, Zuzanna Ślebioda, Krzysztof Osmola, Ewa Totoń – s. 94-100
Leczenie interdyscyplinarne dzieci w okresie wymiany uzębienia – problemy diagnostyczno-terapeutyczne. Doświadczenia własne
Interdyscyplinary treatment of children with mixed dentition – diagnostic and therapeutic problems
Elżbieta Wojtyńska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – s. 101-104
Zastosowanie materiału Biodentine jako alternatywy dla MTA w leczeniu stomatologicznym – przegląd piśmiennictwa
Use of Biodentine as an alternative to MTA in dental treatment – literature review
Katarzyna Brzeń, Lidia Ciołek, Iwona Kołodziej, Magdalena Kępisty – s. 105-114
Praca oryginalna/Original paper
Wiedza nauczycieli w zakresie etiologii próchnicy i jej zapobiegania – pilotażowe badanie ankietowe
Teachers’ knowledge on caries aetiology and prevention – a pilot survey
Angelika Kobylińska, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 115-123
Teachers’ knowledge on caries aetiology and prevention – a pilot survey
Wiedza nauczycieli w zakresie etiologii próchnicy i jej zapobiegania – pilotażowe badanie ankietowe
Angelika Kobylińska, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 115-123