Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2023

Spis treści / Contents

Prregląd systematyczny/Systematic review
Erozja zębów – diagnostyka kliniczna
Dental erosion – clinical diagnosis
Nicola Marzec, Julia Kozłowska, Julia Mazur, Ewa Rusyan, Agnieszka Mielczarek, Juliusz Kosewski, Katarzyna Król – s. 3-9
Praca oryginalna/Original paper
Wpływ pandemii COVID-19 na dostępność do świadczeń stomatologicznych u dzieci – badania ankietowe rodziców
Influence of the COVID-19 pandemic on access to dental benefits for children – a questionnaire parent’s study
Iwona Grzesiak-Gasek, Katarzyna Dębska-Łasut, Katarzyna Herman – s. 10-21
Influence of the COVID-19 pandemic on access to dental benefits for children – a questionnaire parent’s study
Wpływ pandemii COVID-19 na dostępność do świadczeń stomatologicznych u dzieci – badania ankietowe rodziców
Iwona Grzesiak-Gasek, Katarzyna Dębska-Łasut, Katarzyna Herman – s. 10-21
Praca poglądowa/Review paper
Zespół PFAPA jako choroba autozapalna ? kompendium
PFAPA syndrome as an autoinflammatory disease ? compendium
Hanna Hüpsch-Marzec, Dariusz Skaba, Agnieszka Balicz, Patrycja Łanowy, Magdalena Kubicka-Musiał, Lidia Postek-Stefańska – s. 22-26
Opis przypadku/Case report
Postępowanie kliniczne w amelogenesis imperfecta w wieku rozwojowym – przypadki kliniczne
Clinical management of amelogenesis imperfecta in children – case series
Barbara Kapuścińska, Renata Węgrzyn, Aleksandra Barszcz, Natalia Perz, Anna Miłoszewska-Paluch, Anna Turska-Szybka, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 27-35