Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2023

Spis treści / Contents

Opisy przypadków/Case reports
Guzki Bohna – opis przypadku
Bohn’s nodules – case report
Patrycja Petruk, Aleksandra Kluz, Martyna Mochol, Małgorzata Mazurek-Mochol, – s. 79-81
Ekstrakcje zębów wrodzonych i noworodkowych – postępowanie i powikłania w aspekcie odrębności układu krzepnięcia u noworodków
Extractions of congenital and natal teeth – management and complications in terms of the differences of the coagulation system in newborns
Katarzyna Brzeń, Iwona Szymiec, Iwona Kołodziej, Magdalena Kępisty – s. 82-89
Przegląd piśmiennictwa/Review of literature
Przegląd piśmiennictwa na temat wpływu zaburzeń snu na zdrowie jamy ustnej
A review of the literature pertaining to the impact of sleep disorders on oral health
Jakub Fiegler-Rudol, Wojciech Niemczyk, Anna Zawilska – s. 90-95
Praca oryginalna/Original paper
Zespół Downa – cechy fenotypowe twarzoczaszki i stan jamy ustnej
Down’s syndrome – craniofacial phenotypic features and oral cavity condition
Aneta Witt-Porczyk, Natalia Obłuska, Anna Turska-Szybka, Angelika Kobylińska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 96-106
Down’s syndrome – craniofacial phenotypic features and oral cavity condition
Zespół Downa – cechy fenotypowe twarzoczaszki i stan jamy ustnej
Aneta Witt-Porczyk, Natalia Obłuska, Anna Turska-Szybka, Angelika Kobylińska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 96-106