Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 3/2007

Spis treści / Contents

Wrażliwość bakterii beztlenowych na olejek geraniowy ( Oleum geranii)
The susceptibility of anaerobic bacteria to Geranium oil (Oleum geranii)
Anna Kędzia - s. 128-132
Aktywność mikrobiologiczna wyciągu etanolowego z korzeni szałwii czerwonokorzeniowej ( Salvia miltiorrhiza Bunge) uprawianej w Polsce1
Microbiological activity of the ethanol extract from the roots of Salvia miltiorrhiza Bunge cultivated in Poland
Waldemar Buchwald, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Alina Mścisz - s. 133-135
Izoflawony a utrata masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym. I. Wpływ produktów i preparatów z soi na metabolizm kostny
Isoflavones and bone loss in postmenopausal women. I. Effects of soy products and preparations on bone metabolism
Wiesław Maciej Kanadys, Jan Oleszczuk - s. 136-144
Aronia czarnoowocowa – Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot – zasobne źródło antyoksydantów
Black chokeberry – Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot – the rich source of antioxidants
Tadeusz Wolski, Olaf Kalisz, Marek Prasał, Andrzej Rolski - s. 145-154
Znaczenie surowców roślinnych w leczeniu schorzeń wątroby
Role of plant crude drugs in treatment of liver diseases
Katarzyna Karłowicz-Bodalska, , Tadeusz Bodalski - s. 155-167
Właściwości zdrowotne oliwy z oliwek
Health attributes of olive oil (oil olivae)
Edyta Kwiatkowska - s. 168-171