Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 4/2018

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Wpływ ekstraktu z wychmielin (Humulus lupulus L.) na przeżywalność ludzkich nowotworowych i prawidłowych komórek jelita
The influence of spent hops (Humulus lupulus L.) extract on the viability of cancer and normal human colon cells
Miłosz Caban, Katarzyna Chojnacka, Katarzyna Owczarek, Jakub Fichna, Anna Podsędek, Dorota Sosnowska, Urszula Lewandowska – s. 223-229
Trwałe, niepasteryzowane napoje na bazie soku brzozowego
Non-perishable, unpasteurized birch sap-based beverages
Maciej Bilek, Angelika Chachura, Agnieszka Radochońska, Marcin Olszewski, Stanisław Sosnowski – s. 230-236
Oddziaływanie na bakterie beztlenowe olejku jałowcowego (Oleum Juniperi)
The influence of juniper oil (Oleum Juniperi) on anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 237-241
Ocena działania olejku majerankowego wobec bakterii beztlenowych
The evaluation activity of majorana oil against anaerobic bacteria
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia, Henry O. Meissner, Joanna Wiśniewska – s. 242-247
Prace przeglądowe
Review papers
Nowe surowce roślinne w Farmakopei Europejskiej. Część I. Gatunki rodzaju Bupleurum (przewiercień) – źródło nowego surowca saponinowego
The new plant raw materials in the European Pharmacopoeia. Part 1. Species from Bupleurum genus – new saponin raw material
Halina Ekiert, Agnieszka Sondej, Marta Klimek-Szczykutowicz, Radosław J. Ekiert, Agnieszka Szopa – s. 248-256
Bauhinia forficata Link – brazylijskie drzewo storczykowe
Bauhinia forficata Link – Brazilian orchid tree
Danuta Sobolewska, Dagmara Wróbel, Klaudia Michalska – s. 257-266
Owoce maliny czarnej (Rubus occidentalis L.) w profilaktyce i terapii niektórych chorób nowotworowychaktualny stan badań
The fruit of black raspberry (Rubus occidentalis L.) in the prevention and therapy of some cancers – current state of research
Marta Kula, Barbara Sparzak-Stefanowska, Mirosława Krauze-Baranowska – s. 267-273
Wpływ roślin leczniczych na farmakokinetykę i metabolizm leków syntetycznych
Effect of medicinal plants on the pharmacokinetics and metabolism of synthetic drugs
Marta Rogowska,, Wojciech Giermaziak – s. 274-282
Skład chemiczny i właściwości biologiczne rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum L.)
Chemical composition and biological properties of cup plant (Silphium perfoliatum L.)
Tadeusz Wolski, Bogdan Kędzia – s. 283-288
Kronika
Chronicle
VII Konferencja Zielarska Kobiet
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 289
Walne Zebranie Członków Sekcji Fitoterapii PTL
Małgorzata Górska-Paukszta, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 290-291
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 293-294