Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 4/2020

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Analiza fitochemiczna gatunków Melilotus officinalis i Melilotus alba
Phytochemical analysis of Melilotus officinalis and Melilotus alba species
Marcin Szymański, Daria Szajkowska, Arkadiusz Szymański – s. 207-213
Ocena działania olejku jałowcowego (Juniperi aetheroleum) wobec grzybów drożdżopodobnych
The evaluation activity of juniper oil (Juniperi aetheroleum) on yeast-like fungi
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 214-218
Fizykochemiczna analiza miodów z rejonu Podkarpacia
Physicochemical analysis of honeys from the Podkarpacie region
Beata Jasińska, Katarzyna Tomaka, Angelika Uram-Dudek, Katarzyna Paradowska – s. 219-227
Prace przeglądowe
Review papers
Lukrecja – czy tylko słodka? Badania kliniczne, bezpieczeństwo stosowania, preparaty
Liquorice – is sweet only? Clinical studies, safety of use, preparations
Katarzyna Antoniak, Marlena Dudek-Makuch, Wiesława Bylka – s. 228-235
Rola olejków eterycznych w terapii grzybicy skóry i jej przydatków
The role of essential oils in the treatment of fungal skin and its appendages
Małgorzata Glenc-Ambroży, Laura Piejko- – s. 236-240
Urolityny – aktywne biologicznie produkty metabolizmu elagotanin
Urolithins – biologically active products of ellagitannin metabolism
Marta Kula, Mirosława Krauze-Baranowska, Natalia Adamczuk – s. 241-249
Przeciwnowotworowe działanie składników propolisu. Cz. 2. Związki flawonoidowe
Anticancerogenic activity of some components of propolis. Part 2. Flavonoid compounds
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 250-156
Właściwości prozdrowotne Phyllanthus niruri
The health benefits of Phyllanthus niruri
Małgorzata Kania-Dobrowolska – s. 257-262
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Irena Matławska – s. 263-266