Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2000

Spis treści / Contents

Lamiwudyna w leczeniu przewlekłych chorób wątroby spowodowanych wirusem zapalenia wątroby typu B
Lamivudine in the treatment of chronic hepatitis B virus infection
Zbigniew Gonciarz?, Włodzimierz Mazur?, Urszula Mazurek? – s. 3-6
Zachowanie się wybranych wykładników immunologicznych w przebiegu leczenia interferonem oraz interferonem i rybawiryną chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C
Behaviour of some immunological exponents during treatment of chronic hepatitis C with IFN or IFN and ribavirin
Małgorzata Pawłowska – s. 7-12
Aspekty immunologiczne zakażeń HCV
Immunological aspects of HCV infections
Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota – s. 13-17
Współczesne zasady klasyfikacji przewlekłych zapaleń wątroby i elementy diagnostyki etiopatogenetycznej w badaniach morfologicznych
Contemporary classification of chronic hepatitis and elements of etiopathogenetic diagnosis in morphological examination of liver biopsy
Bożena Walewska-Zielecka – s. 18-26
Wątroba w chorobach zakaźnych
Liver in infectious diseases
Jolanta Niścigorska – s. 27-30
Zakrzepica żył trzewnych. Etiologia, przebieg kliniczny i diagnostyka
Splanchnic venous thrombosis. Etiology, clinical features and diagnostics
Piotr Małkowski, Bogdan Michałowicz, Jacek Pawlak – s. 31-41
Rola żelaza w chorobach wątroby
Iron and liver diseases
Krzysztof Jurczyk – s. 42-45
Rola wątroby w odpowiedzi ostrej fazy
The liver in the acute phase response
Waldemar Urbanowicz – s. 46-49
Immunogenetyka w chorobach wątroby
Immunogenetics of liver disease
Marta Wawrzynowicz-Syczewska – s. 50-54
Profil zachorowań na ostre wirusowe zapalenie wątroby w latach 1991-1998 w materiale własnym
The profile of acute viral hepatitis in children hospitalised in our department, in the years 1991-1998
Elżbieta Ołdak, Jacek Skorochodzki, Bożena Kurzątkowska, Artur Sulik – s. 55-58