Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2000

Spis treści / Contents

Zasady postępowania po zawale serca
Principles of management post myocardial infraction
Maria Dłużniewska, Izabela Pakulska, Andrzej Budaj – s. 3-9
Leczenie farmakologiczne otyłości &ndash przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Pharmacological treatment of obesity &ndash past, present and future
Magdalena Białkowska – s. 10-14
Aspekty skuteczności szczepionek wirusowych stosowanych u ludzi
Aspects of efficiency of virus vaccines applied in human beings
Bogumiła Litwińska, Mirosław Kańtoch – s. 15-22
Zakażenie układu moczowego u dzieci. Aktualny stan wiedzy
Urinary tract infections in children present state of knowledge
Teresa Wyszyńska – s. 23-28
Niedobór hormonu wzrostu u dorosłych
Growth hormone deficiency in adults
Bogdan Marek, Dariusz Kajdaniuk, Halina Borgiel-Marek, Beata Kos-Kudła, Zofia Ostrowska, Elżbieta Świętochowska, Barbara Buntner, Lucyna Siemińska, Piotr Rzytki, Helena Łangowska-Adamczyk – s. 29-34
Choroba hemoroidalna
Hemorrhoidal disease
Krzysztof Bielecki, Hubert Cabaj – s. 35-39
Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe: aspekty kliniczne, laboratoryjne i terapeutyczne
Disseminated intravascular coagulation: clinical, laboratory and therapeutic aspects
Bożenna Sawicka – s. 40-50
Tętniak rzekomy jako powikłanie kaniulacji tętnicy udowej &ndash diagnostyka i postępowanie
Pseudoaneurysm as a complication of the catheterization of the femoral artery &ndash diagnosis and treatment
Jolanta Wołkanin-Bartnik, Tomasz Zieliński – s. 51-53
Znaczenie stosowania i badań skuteczności środków dezynfekcyjnych w profilaktyce zakażeń szpitalnych
Importance of application and evaluation of efficacy of disinfectants in prophylaxis of hospital infections
Wanda Parnowska – s. 54-60
Rehabilitacja medyczna &ndash jej cele, założenia i znaczenie praktyczne
Medical rehabilitation &ndash aims, principles and practical importance
Irena Dorota Karwat?, Andrzej Skwarcz? – s. 61-69
Porównawcza ocena budowy złogów pęcherzykowych u chorych z kamicą żółciową i ze współistniejącą cukrzycą typu II
Comparative assessment of the structure of gallbladder deposits in patients with cholelithiasis and coexistent type II diabetes mellitus
Eliasz Dacka, Tadeusz Żarnowski – s. 70-72