Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2002

Spis treści / Contents

Aktualny stan wiedzy o diagnostyce osteoporozy i czynnikach ryzyka złamań w przebiegu osteoporozy
An update on the diagnosis and risk factors of fractu s in osteoporosis
Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 159-164
Współczesne aspekty rozpoznania i leczenia kłykcin kończystych odbytu
Current aspects of diagnosis and treatment of condylomata accuminata
Małgorzata Kołodziejczak, Iza Jaraczewska – s. 165-168
Problemy ginekologiczne wieku podeszłego
Gynecological problems in eldery women
Ewa Dmoch-Gajzlerska – s. 169-174
Zespół antyfosfolipidowy
Antiphospholipid syndrome &ndash APS
Małgorzata Wisłowska – s. 175-179
Tępy uraz serca. Cz. I. Epidemiologia i diagnostyka
Blunt cardiac trauma. Part I. Epidemiology and diagnosis
Wojciech Rokicki, Marek Rokicki, Wojciech Rokicki Jr, Jadwiga Rokicka – s. 180-183
Tępy uraz serca. Cz. II. Zmiany morfologiczne i leczenie
Blunt cardiac trauma. Part II. Morphologic changes and current therapy
Marek Rokicki, Wojciech Rokicki, Jadwiga Rokicka, Wojciech Rokicki Jr – s. 184-187
Metody i wyniki oceny stanu zdrowia społeczeństwa polskiego
The assessment of health status of the Polish population
Jan Kopczyński, Paweł Goryński, Piotr Tyszko, Bogdan Wojtyniak, Zbigniew Lewandowski – s. 188-202
Schematy decyzyjne jako metoda prezentacji standardowych sposobów postępowania lekarskiego
Reprezentation of standardized methods of medical actions in the form of decision schemes
Jan Doroszewski, Jerzy Elbanowski – s. 203-210
Zdalna pomoc w naglących sytuacjach medycznych poprzez serwis Internetowy, dostępny także poprzez telefony komórkowe
Internet services related to health and emergency medicine, accessible by mobile telephones
Andrzej Brodziak, Eugenia Piotrowska, Mirosław Seehawer – s. 211-215