Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2004

Spis treści / Contents

Wpływ leczenia interferonem a na stężenie lamininy jako potencjalnego surowiczego markera włóknienia wątroby u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B
The influence of interferon a treatment on concentration of laminin as a potent serum fibrosis marker in children with chronic hepatitis B
Dariusz Marek Lebensztejn, Elżbieta Skiba, Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, Irena Werpachowska, Maciej Kaczmarski – s. 3-6
Porównanie skuteczności leczenia lamiwudyną i interferonem alfa przewlekłych zakażeń HBV
Effects of lamivudine versus interferon alfa in chronic HBV infection
Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Ewa Karpińska, Waldemar Urbanowicz, Krzysztof Jurczyk, Anna Rokicka, Wojciech Polenceusz, Natalia Matievskaja, Vladimir Tsyrkunov, Anna Boroń-Kaczmarska – s. 7-11
Przewlekłe zapalenie wątroby typu B &ndash krytyczna ocena współczesnych możliwości leczenia
Chronic hepatitis B &ndash the critical assessment the current methods of therapy
Krzysztof Simon – s. 12-17
Wirusy hepatotropowe a zakażenie HIV
Hepatotropic viruses and HIV infection
Anita Wnuk – s. 18-25
Wybrane problemy psychologiczne osób zakażonych wirusem HCV
The most common psychological problems of HCV infected patients
Agata Giza-Zwierzchowska – s. 26-30