Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2006

Spis treści / Contents

Wykorzystanie narządów od dawców zakażonych wirusami zapalenia wątroby typu B lub C do celów transplantacji
Using hepatitis B and hepatitis C &ndash positive donors organs for solid organ transplantation
Magdalena Durlik – s. 63-66
Przeszczepienie wątroby u dzieci &ndash wnioski z 14 lat doświadczeń w jednym ośrodku
Liver transplantation in children &ndash results of 14 years experience in a single center
Piotr Kaliciński, Andrzej Kamiński, Joanna Teisseyre, Joanna Pawłowska, Tomasz Drewniak, Marek Szymczak, Hor Ismail, Paweł Nachulewicz, Małgorzata Markiewicz, Krzysztof Bogucki, Andrzej Byszewski, Małgorzata Manowska, Przemysław Kluge, Marek Krawczyk – s. 67-71
Zastosowanie systemu FPSA &ndash Prometheus w leczeniu chorych z niewydolnością wątroby
Application of FPSA &ndash Prometheus System in the treatment of the patients with liver insufficiency
Marek Krawczyk, Anna Skwarek, Mariusz Grodzicki – s. 72-78
Wpływ długotrwałego podawania L-argininy na przebieg zawału serca z uniesieniem odcinka ST
Rozprawa habilitacyjna

Effect of long term treatment with L-arginine on the clinical course of acute myocardial infraction with ST segment elevation
Bronisław Bednarz – s. 1-32